koruyucuaile

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2012 tarihinde Koruyucu Aile Çalıştayı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez binasında Güldal Akşit Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştay iki oturumda yapıldı.

Çalıştaya  Eğitim 2023 Derneğini temsilen Genel Başkan Ertekin Engin ve Nuh Kabakcı katıldı.

Eğitim 2023 Derneği Yüksek Danışma Kurulunca hazırlanan ve sunumu Genel Başkan Engin tarafından gerçekleştirilen öneri raporu şu şekildedir;

 

 

KORUYUCU AİLE HİZMETİ ÇALIŞTAYI ÖNERİ RAPORUDUR

 

Raporu Hazırlayan: Eğitim 2023 Derneği - Yüksek Danışma Kurulu

Sunum: Ertekin ENGİN ( Eğitim 2023 Derneği - Genel Başkan) 

 

 

         İnsanların topluluk olarak yaşadığı günden itibaren karşılaştıkları sorunların başında Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Koruyuculuk Müessesi gelmektedir. Tarihte ilk olarak Türk Devletlerinden İhanlı Devletinin Korunmaya Muhtaç çocuklar için başlatmış olduğu çalışma, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde de artarak devam etmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki ilk kanuni düzenlemelerden bu yana da epey mesafe kat edilmiş,  konu Sosyal devlet ilkeleri açısından ele alınarak daha da güçlü bir hedefe ulaşılmak için çalışma, gayret ve teşvikler arttırılmaya çalışılmış ama yine de istenilen hedefe ulaşılamamıştır. Çünkü bugüne kadar STK’lardan bu konuda yararlanma yoluna gidilmemiş dolayısıyla da halkın gündemine taşınamamıştır. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiş bulunan Koruyucu Aile Çalıştayı takdire şayan olmakla birlikte, Çalıştay sonucunda alınacak kararların mutlak suretle takipçisi olunmalıdır. Çalıştaya süreklilik kazandırılması, hatta Kurultaylara dönüştürülerek uluslar arası boyut kazındırılması öncelikli teklifimizdir. 

 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda verilen hizmetle personel sayısı doğru orantılı değildir. En başta personel seçiminde pedagojik ve psikolojik eğitim yeterliliği aranmalı, mevcut personelin bilinç ve yeterlilik seviyesi de eğitimlerle arttırılmalıdır. 

Bir arada bulunan çok sayıdaki çocukların psikolojik ve sosyal davranış bozuklukları birbirlerini örneklemeleri nedeni ile artmaktadır. Yani yurt uygulaması mümkün olduğu kadar terk edilmelidir.

Koruyucu aile eğitimi ve denetimi, hatta eğiticilerin ve deneticilerin eğitimi süreçlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının rolü arttırılmalıdır. Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan STK’ların denetimi için Devlet gereken tedbirleri almalıdır. Dolayısı ile Devlet enerji ve kaynaklarını sadece denetim mekanizmasında kullanarak personel noktasındaki ihtiyacından kurtulup, aynı zamanda Koruyucu Ailelik konusunda faaliyet gösterilmesi zenginleştirilebilir.

 

Koryucu Aile Yönetmeliğinin; üçüncü bölümünü oluşturan çocuğun geri alınmasının yer aldığı 16. Madde’de

“Koruyucu aile statüsünün devam etmesinin sakıncalı olduğu saptanan durumlarda Koruyucu Aileyi izleyen sosyal Çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme Raporu Koruyucu Aile Komisyonuna İletilir. Komisyonca Koruyucu Aile statüsü iptal edilen Aileye bir daha çocuk verilmez.” denmektedir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere Koruyucu Aile sadece bir Sosyal Çalışmacı raporu ile takip edilmektedir. Bu durum bir kişinin hazırlayacağı raporun güvenirliliği açısından sakıncalıdır. Onun için ilgili STK’ların da sürece dâhil olmasının önü açılmalıdır.

 

 Ayrıca yine aynı Yönetmeliğin 10. Maddesinde tanımlanan Koruyucu Aile Komisyonuna ( İl Sosyal Hizmetler Müdürü, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü ) mutlak suretle Milli Eğitim ( Rehberlik ve Araştırmacı Uzman), Müftülük, Aile Hekimliği, İlgili Muhtarlık, Çocuk Şube Temsilcileri ve STK temsilcileri de dâhil edilmelidir. 

 

Çocukların sağlık hikâyelerinin doğru bilgilerle arşivlenmesi için kurumlardaki hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık personeli bilinçlendirilmelidir.

 

Yurtlarda barınan çocukların özellikle ruhsal ve davranışla ilgili problemlerin giderilmesi açısından uzman psikologlar rehberliğinin yanı sıra mesleki yeterlilikleri başta olmak üzere her türlü eğitim zenginleştirilerek verilmelidir.

 

Çok fazla sayıda çocuğun bir arada kaldığı yurtlar yerine açılacak aile tipi evlerde barınma sağlanmalıdır. Bu konuda STK’lar desteklenmelidir. ( Özellikle Büyükşehirlerde yalnızlık nedeni ile ilerleyen yaşına rağmen emekli olamayan mevcut işten başka da bir şey yapamayacak durumdaki memurlar ve özellikle de öğretmenler bilinçlendirilerek aile tipi evlerde hizmet alınması sağlanabilir.)

 

Koruyucu Aile hizmetinin önemini anlatmak ve Koruyucu Aile kazanmak için STK’ların düzenleyeceği etkinliklere maddi manevi her türlü destek verilmelidir.

 

Koryucu Aile seçimindeki anket içerikleri STK’ların görüşleri alınarak hazırlanmalıdır. Anket içerikleri sabit bırakılmayıp, zamanın ihtiyacına göre güncellenmelidir. Hatta STK’lar Koruyucu Aile Eğitim Merkezleri açması için teşvik edilmelidir.

 

Avrupa’da birçok ülkede Koruyucu Aile olmak isteyenler müracaatlarını bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına yapmaktadır. Ülkemizde ise Devlet kurumları dışında bu hususta çalışan ve yetkili olan bir STK varlığı bilinmemektedir. Dolayısı ile Koruyucu Aile mevzuatında konu ele alınarak STK’ların çalışmalara katkısının arttırılması öncelikle vurgulanmalıdır.

 

Kutlu Doğum Haftasındaki etkinlikler başta olmak üzere Cuma Hutbelerinde ve televizyon programlarında Koruyucu Aile hususundaki toplumun bilinç ve hassasiyeti arttırılabilir. İslam kültüründeki Koruyucu Ailelik ile ilgili örnekler derlenip eserleştirilmelidir. Peygamber Efendimizin Koruyucu Aile hakkındaki örnek gösterilecek uygulamaları her yaştaki insan algısına göre derlenmelidir. Ders kitaplarında konu olarak işlenebilir, hikâye olarak basılıp ücretsiz dağıtılabilir. Koruyucu Ailelikle ilgili eğitici programlar, kısa filmler, hazırlanarak Televizyon Kanallarında yayınlanması sağlanabilir. Bu sayede geniş topluluk kitlesinin bilinçlenmesi gerçekleştirilir. 

 

Ayrıca devlet tarafından koruma altına alınan çocukların hizmetindeki başarılı personel ve STK’lar aracılığı ile koruyucu aile olarak başarılı hizmet veren aile ve STK’lar ödüllendirilerek tanıtımı yapılmalıdır. 

 

ÜYENİZ OLMAK İSTİYORUM

PROJE ÖNERMEK İSTİYORUM

YAYIN GÖNDERMEK İSTİYORUM

BAĞIŞ YAPMAK İSTİYORUM

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM

- Korkut Reis Mh. Cihan Sokak No:37/4 
  Sıhhiye Çankaya/ANKARA

- Telefon: 0312.2312029

- Faks: 0312.2299339

- Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tüm Yayın Hakları Eğitim 2023'e aittir.

GİRİŞ

Hesabına giriş yap yada Kayıt ol