OLAĞÜNÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Yönetim Kurulunun 23 Eylül 2023 tarihli ve 6 sayılı kararı doğrultusunda 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10:00′ da Karşıyaka, 629. sokak No:2, Gölbaşı/Ankara adresinde bulunan Gölbaşı MTAL’ de aşağıdaki gündemle “Olağanüstü Genel Kurul” toplantısı yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı adres ve gündemle 21 Ekim 2023 Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir. Üyelere ve kamuoyuna duyurulur.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  3. Divanın teşekkül ettirilmesi
  4. Tüzük tadilatı için önergelerin okunması ve oylanması
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinin yapılması
  6. Dilek ve temenniler
  7. Kapanış